Badanie histopatologiczne

Na czym polega badanie histopatologiczne?

Badanie histopatologiczne stanowi podstawowy sposób diagnozy niekorzystnych zmian, jakie zachodzą w tkankach. Stosowane jest głównie przy wykrywaniu zmian o charakterze nowotworowym, zwyrodnieniowym i zapalnym. Sprawdźmy jak ono przebiega i jak dokładny jest wynik badania histopatologicznego.

Czym jest badanie histopatologiczne?

Rozpoznanie histopatologiczne dokonywane jest dzięki mikroskopowi. Jest bowiem badanie, które wykorzystuje to urządzenie do zdiagnozowania zmian chorobowych, jakie zachodzą w tkankach. Ma ono kluczowe znaczenie w rozpoznawaniu zmian o charakterze zapalnym i zwyrodnieniowym, jednak najbardziej znaczące jest przy wykrywaniu procesów nowotworowych zachodzących w tkankach. Badanie histopatologiczne wykorzystywane bywa także do sprawdzania rozwoju choroby oraz diagnozowania przyczyn śmierci. Żeby mogło być wykonane, uprzednio potrzebna jest biopsja, czyli proces pobrania wycinka narządu, który będzie stanowił materiał poddany badaniu mikroskopijnemu.

Jak przebiega badanie?

Żeby badanie mogło dojść do skutku, najpierw potrzeba pobrać wycinek tkanki od chorego, czyli przeprowadzić tzw. biopsję. Następnie przygotowywany jest preparat mikroskopowy. Żeby go uzyskać należy przeprowadzić szereg czynności, jak skrojenie pobranego materiału, odwodnienie i zanurzenie w parafinie. Odwodnienie materiału zazwyczaj uzyskuje się poprzez zanurzenie pobranej tkanki w roztworze etanolu. Do badania przygotowuje się kilka preparatów, by zminimalizować ryzyko błędnego odczytu. Chodzi o wyeliminowanie możliwości braku zmian akurat w tym jednym, badanym fragmencie. Kolejny etap to ocena histopatologa, czyli osoby, która przeprowadza badanie. Podczas analizy tkanki pod mikroskopem stosuje się różnego rodzaju barwniki, które umożliwiają lepsze dostrzeżenie zmian, które zaszły w strukturze badanego materiału.

Rozpoznanie

Rozpoznanie histopatologiczne jest pewne głównie w przypadku diagnozy zmian nowotworowych. W bardzo dokładny sposób jest w stanie odróżnić nowotwór o charakterze złośliwym, od łagodnego. Precyzyjne wyniki badania uzyskiwane są także w przypadku poszukiwania chorób o charakterze zwyrodnieniowym lub zapalanym. Rozpoznanie histopatologiczne służy także ocenie postępów leczenia.

Pobieranie materiału diagnostycznego

Zostało już powiedziane, że podstawą do wykonania badania jest pobranie materiału, czyli tkanki narządu. Biopsja polega na inwazyjnym, chirurgicznym pozyskaniu materiału do analizy. Najczęściej przeprowadzana jest biopsja aspiracyjna cienkoigłowa. Lekarz pobiera materiał dzięki igle, która zostaje wbita w miejsce podejrzewane o zaistnienie niepożądanych zmian. Istnieje możliwość przeprowadzenia biopsji z kontrolą usg. Taki zabieg jest o wiele bardziej precyzyjny.

Kiedy zalecane jest badanie histopatologiczne?

Badania histopatologiczne przeprowadza się, kiedy objawy kliniczne wskazują na możliwość występowania zmian chorobowych. Mają one potwierdzić wstępną diagnozę postawioną przez lekarza. Rozpoznanie histopatologiczne jest precyzyjne i daje dokładny wynik.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *