Leczenie czerniaka

Rokowania dla chorych

Choć płeć nie ma znaczenia w kwestii liczby przypadków, w których pojawia się czerniak, rokowania są jednak zależne od tego wskaźnika. Według lekarzy kobiety mają niższy procent umieralności w porównaniu do mężczyzn. W dużej mierze wynika to z faktu, że u mężczyzn czerniak rozpoznawany jest zwykle później, co wynika z mniejszego zwracania uwagi na wygląd i kondycję skóry. Z drugiej strony, choroba ta jest również trudniejsza w leczeniu u osób płci męskiej. Zastosowanie tego samego sposobu terapii u kobiety i mężczyzny, u których czerniak jest na tym samym stadium rozwoju daje o wiele lepsze efekty leczenia w przypadku kobiet.

Leczenie czerniaka

Jedynym leczeniem dającym stuprocentowy efekt w walce z chorobą jest chirurgiczne usunięcie zmiany wraz z marginesem zdrowej skóry. Pozwala to na ocenę histopatologiczną wyciętego znamienia oraz zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się raka i tworzeniu się przerzutów. Niezależnie od tego, w jakim stadium rozwoju jest czerniak, leczenie chirurgiczne stosowane jest każdorazowo.

Przy drugim stadium rozwoju nowotworu stosuje się również wycięcie sąsiadujących węzłów chłonnych. Trzecie stadium rozwoju czerniaka skóry wymaga już, prócz dwóch wspomnianych wyżej zabiegów, stosowania odpowiedniej immunoterapii. W razie stwierdzenia przerzutów, zwłaszcza kończynowych, stosuje się również chemioterapię. Dwa ostatnie stadia rozwoju choroby często obejmują dodatkowo wycięcie pojedynczych przerzutów. Przy rozległych przerzutach stosowana jest radioterapia. Czasami, jeśli czerniak nie dał przerzutów, ale jest jednym z predysponowanych do dużego ryzyka w tym kierunku, stosuje się dodatkowo chemioterapię czy radioterapię wspomagającą. Pozwala to zahamować ewentualny rozwój nowotworu.

Dodatkowe informacje można przeczytać na http://www.akademiaczerniaka.pl/dla-lekarzy/diagnoza-i-leczenie-czerniaka/zasady-leczenia/